Dogme 95

V roku 1995 vzniklo v Dánsku hnutie DOGME 95, ktoré predstavili dvaja filmári Lars von Trier a Thomas Vinterberg. Jeho základné body boli predložené v 'Dogme 95 Manifesto' základom ktorého boli odporúčania v procese výroby filmu. Išlo o niekoľko bodov podľa ktorých sa mali nakrúcať filmy založené na príbehu a hercoch a vyhnúť sa pritom používaniu moderných technológií a efektov.

DOGME 95
1. Natáčanie musí prebiehať v reále, na mieste deja. Dovážanie rekvizít nie je prípustné. (Pokiaľ je nejaká rekvizita nutná pre príbeh, musí byť zvolené také miesto natáčania, kde sa rekvizita nachádza.)
2. Zvuk a obraz nesmú byť nahrávané oddelene. (Nesmie byť používaná hudba, pokiaľ nehrá v natáčanej scéne.)
3. Kamera musí byť držaná v ruke. Je povolený akýkoľvek pohyb alebo nehybnosť dosiahnuteľná v ruke. (Film sa nesmie odohrávať tam, kde stojí kamera; kamera musí natáčať tam, kde sa odohráva film.)
4. Film musí byť farebný. Špeciálne osvetlenie je neprípustné. (Pokiaľ nedostatok svetla nedovoľuje natáčať, je potrebné scénu vypustiť alebo na kameru pripevniť jednu lampu.)
5. Optické efekty a filtre sú zakázané.
6. Film nesmie obsahovať povrchnú akciu. (Vraždy, zbrane a pod. sa nesmú vyskytovať.)
7. Časový a geografický posun je zakázaný. (Film sa odohráva tu a teraz.)
8. Žánrové filmy nie sú akceptovateľné.
9. Formát filmu musí byť Academy 35mm, s pomerom strán 4:3 (t. j. nie širokouhlým). (Táto požiadavka bola neskôr zmiernená iba na finálnu kópiu, aby umožnila aj nízkorozpočtové produkcie.)
10. Režisér nesmie byť uvedený v titulkoch.

Extrémne obmedzenia z DOGME 95 pri nakrúcaní môžu byť pokladané doslova za experiment. Aj z tohto pohľadu Dogme 95 zanechala iba zanedbateľný vplyv na ďalšie formovanie filmu. Skutočnosť, že jeho dvaja najvýznamnejší členovia sa týchto odporúčaní úplne vzdali, naznačuje, že ani jej zakladatelia nepočitali s jej uplatňovanim v dlhodobom horizonte. Hnutie DOGME 95 ukončilo svoju pôsobnosť v roku 2005. Dovtedy vzniklo asi 35 filmov oficiálne potvrdenyýh hnutím DOGME 95. Filmov, ktoré sa držali jej odporúčaní však vzniklo nepomerne viac