Návšteva

Pre nezávislých filmárov, ktorí sa snažia v týchto nerovných podmienkach na Slovensku venovať filmovej tvorbe, bude celkom zaujimavá moja návšteva na pôde Audiovizuálneho fondu, kde som prišiel požiadat o podporu na realizáciu filmu Malý zoznam. Moja žiadosť o dotáciu bola zamietnutá, s čím som na základe skúseností podobných žiadateľov viacmenej počítal ale napriek tomu sa s vami podelím o niekoľko postrehov. Keďže v každej komisii niekto sedí, predstavíme si najmä jej členov.

- Peter Nágel. Po prečítaní jeho stanovísk k ďalším nepodporeným projektom, v ktorých iba prepísal to, čo bolo napísané v žiadosti, prípadne zopakoval to, čo mu bolo oznámené na prezentácii, je otázna úloha pána Nágela v štruktúrach fondu. Pán Nágel je zamestancom filmového festivalu Art Film Fest, ktorý organizuje Art Film Fest s.r.o., kde pôsobí ako riaditeľ. Dnes mi už neprídu zvláštne jeho otázky o tom, či je 100 000 euro dosť nato, aby sa nakrútil film. Finančné nároky a predstavy p. Nágela su o niekoľko úrovní vyššie. Audiovizuálny fond vyplatil festivalu Art Film Fest s.r.o. od roku 2011 približne 1 260 000 euro. Samozrejme okrem ďalších peňazí z verejných zdrojov. Len táto suma by stačila na natočenie viacerých nízkorozpočtových filmov nazávislých tvorcov, z ktorých by bolo cítiť aspoň kúsok autorského postoja, základnej esencie každého filmu. Namiesto toho sa tieto peniaze použili na chlebíčky, ubytovanie a kávičky pre takzvané 'hviezdy festivalu'. Tento pán by sa mal budove Audiovizuálneho fondu vyhýbať kilometrovým oblúkom. Namiesto toho sa tam v osobe pána Nágela skrývajú dva poriadne kvádre slovenskej malosti. Arogancia a nedospelosť.
- Mgr. et MgA. Richard Nemec. Jeden z dvojice českých zástupcov vo fonde. Svoju prítomnosť spestril dvoma otázkami. Prvou bola otázka na cieľovú skupinu divákov a druhou, prečo som sa rozhodol natočiť práve tento film. Pre filmára maju podobný význam ako otázky napudrovanej personalistky, ktorá sa vás opýta, akú máte motiváciu pracovať práve v ich korporácii.
- Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD. Opýtala sa na niekoľko otázok, ktoré už boli viacmenej zodpovedané v žiadosti. Pani Mišíková je filmová teoretička a radšej dáva pozor na dodržiavanie formy filmového diela pred jeho obsahom. Na túto tému už pripravila niekoľko kompilačných a porovnávacích štúdií, ktoré si podľa všetkého úspešne obhájila pred inými podobnými komisiami.
- Mg.A. Patrik Pašš ml. ArtD. Ak sa potrvrdí to, že tento pán je príbuzný svojho menovca Patrika Pašša, ktorý z Audiovizuálneho fondu získal peknú kôpku peňazí na estrádne projekty zaoberajuce sa kriminalitou v starom meste alebo seriálovými Maxami, potom sa dôvody pre jeho nepôsobenie v tejto komisii zhodujú s prítomnosťou p. Nágela.
- Zdenek Skaunic. Tento pán sa celý čas sa iba prizeral. Asi by som urobil to isté ak by som vedel, že mojim najväčším filmovým počinom je koprodukcia filmu o príbehoch okolo ostnatého drôtu, ktorý bol natočený kvôli 'vyrovnávaniu sa spoločnosti s minulosťou'. Pri pohľade na rozpočet tohto filmu je celkom pravdepodobné, že si cez neho niekto skôr dorovnával stav svojej peňaženky.

Niekoľko otázok na záver. Ako je možné, že existuje takýto systém, kde si členov komisií dosadzujú samotní producenti, scenáristi alebo režiséri, ktorí nakoniec budú aj tak skutočnými recipientami financií? K čomu slúži tento postup? Na vytvorenie ilúzie o rovnosti príležitostí? Kde sú kúsky profesionálnej cti členov komisií, ktorí vedia, že od AVF prijali plnenia predtým alebo sa poznajú s tvorcami, ktorým majú odsúhlasiť dotáciu? Uvažuju vôbec nad tým, že ich pôsobenie v štruktúrach fondu je nedôveryhodné? Takýto systém fungovania by bol možný v krajine, ktorá ma nastavené samoregulačné pravidlá na úplne inom poschodí ako slovenská mentalita.
Nedávno sa na odovzdávaní cien Slnko v sieti zišla filmárska obec, ktorá si sama sebe slávnostne odovzdala ceny. Viacmenej všetky ich filmy boli podporené z rozpočtu AVF a nemálo z tvorcov sa prihlásilo k iniciatíve aby sme tu mali slušnejšie Slovensko. Nemali by radšej títo filmári, namiesto skrývania sa za frázy o slušnosti (teraz sa to patrí), začať najskôr u seba? Pretože súčasný stav vyhovuje hlavne niektorým 'našim ľuďom', ktorých tvorba pripomína poväčšine iba prvoplánovú účelovosť.