Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel

Týmto slovným spojením sa označuje podpora Audiovizuálneho fondu Slovenskej republiky (AVF) pre prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia (najčastejšie kina), za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel, alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela.

Zo strany AVF viac než chvályhodná iniciatíva je pre kiná určite prínosom, ak by na strane výrobcu slovenského audiovizuálneho diela nebolo potrebné splniť dve podmienky. Prvou je registrácia audiovizuálneho diela prostredníctvom Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorá prebehne bez poplatku a zvyčajne s ňou nie sú spojené žiadne výdaje, okrem poštovej známky, ak chcete registračný formulár poslať poštou a druhou je zaradenie audiovizuálneho diela do plánu premiér, ktorý organizuje Únia filmových distribútorov (ÚFD). Táto podmienka je už spoplatnená výškou 50 euro.

V tomto smere je zaujimavé, že poplatok sa uhrádza ÚFD, ktoré je záujmovým združením právnických osôb, podnikajúcich v oblasti filmovej distribúcie v kinách. Ide viacmenej o súkromnú organizáciu, ktorá bola vytvorená aj za účelom ochrany a výkonu spoločných záujmov členov v oblasti distribúcie filmov. Členovia ÚFD sa môžu samozrejme chrániť akoukoľvek formou, avšak podmienka AVF aby boli diela registrované cez súkromné združenie, ktorého členmi sa môžu stať iba právnicke osoby je pre nezávislého filmára dosť nepochopiteľná. AVF ako verejnoprávna inštitúcia, poberajúca príspevky od štátu ako aj neštátnych subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona (áno, zase povinnosť), by mala mať dosť prostriedkov na svoju samostatnú evidenciu a nie delegovať tento inštitút na súkromnú organizáciu, ktorá to spoplatňuje. Únia filmových distribútorov však na svojej stránke žiadne poplatky neuvádza. K relevantným informáciám majú prístup iba jej členovia. Na moju emailovú korešpondenciu ÚFD odpovedala až po troch týždňoch dňa 20.2.2017. Premiéra filmu Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii, ktorý som chcel touto formou zaregistrovať do plánu distribučných premiér sa pritom uskutočnila 7.2.2017. ÚFD zároveň očakáva, aby všetky informácie ako sú počet divákov, miesta a termíny premietaní, jej boli hlásene raz mesačne.

Tieto informácie môže producent slovenského audiovizuálneho diela poslať priamo Audiovizuálnemu fondu, z ktorého prostriedkov sa nakoniec podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel náležite prerozdelí kinám na základe ich žiadosti. Pre slovenské distribučné spoločnosti organizované v ÚFD je poplatok za film iba zanedbateľnou položkou, ktorá sa im zaručene vráti cez distribúciu amerických a ďalších dobre medializovaných filmov. Pre nezávislých filmárov, ktorí nakrúcajú filmy bez prostriedkov z AVF, je len ďalším z kamienkov na hrboľatej ceste filmu k divákom.