"Kakao a jahody" - podpora pre film

Film je realizáciou projektu, ktorý si svojou náročnosťou niekedy vyžaduje nezanedbateľné množstvo finančných prostriedkov, času, energie alebo trpezlivosti. Viem koľko z týchto ingrediencií som potreboval pri prvom filme Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii.

Boli to tisíce a tisíce hodín pri písaní scenára, organizovaní natáčania, výberu hercov a práce s nimi, mnohonásobného prepisovania postáv do konečnej scenárovej podoby, cestovania, úprav zvukovej stopy, nahrávania postsynchrónov, práce s obrazom a strihom, zabezpečovaním premietania filmu, komunikácie s festivalmi, vyrábaním správnych kópii filmu a ďalšími "maličkosťami". Nezanedbateľnou čiastkou bol tiež nákup nevyhnutnej techniky na nakrúcanie. To všetko sme financovali z vlastných zdrojov. .
Pri ďalšom filme sme potrebovali pomoc. Rozpočet filmu je 28 000 euro a predstavuje zlomok rozpočtov pre filmy, ktoré sa na Slovensku natáčajú so štedrou podporou z verejných zdrojov. Aj vzhľadom k minimálnemu rozpočtu som už prepracoval scenár a v porovnaní s jeho pôvodnou verziou tam vystupuje o tretinu menej postáv.
Kakao a jahody sú komediálne ladenou drámou a príbehom zubného laboranta Ervína na jednom z rázcestí svojho života, ktorému jeho priateľka Eva ukáže, akým spôsobom môžu kakao a jahody spestriť jeho všedné dni.

Scenár a réžia: Robert Fiľo
Hudba: Marian Nigut
Produkcia: Wide Road Films
Približný rozpočet: 28 000 euro
Trvanie: cca 90-100 minút
Jazyk: Slovenský
Plánovaná premiéra: september 2019 - december 2019

Ako nezavislí filmári privítame každú pomoc v procese produkcie filmu a je možné ho podporiť akoukoľvek čiastkou.

50 euro
- Stiahnutie filmu online
+ Poďakovanie v záverečných titulkoch filmu

500 euro
- Špeciálne poďakovanie v záverečných titulkoch filmu
- Vytlačená a podpísaná kópia scenára
- Blu ray
+ predchádzjúce odmeny

1 500 euro
- Menšie logo vašej spoločnosti v záverečných titulkoch a na plagáte k filmu
- Umiestnenie vašich produktov vo filme
- Vaša možnosť zahrať si vo filme
+ predchádzajúce odmeny

3 500 euro
- Uvedenie vášho mena v úvodných titulkoch filmu a vo filmovej databáze IMDb ako koproducenta/CO-PRODUCER
- Menšie logo vašej spoločnosti v záverečných titulkoch filmu a na plagáte k filmu
- Umiestnenie vašich produktov vo filme a natáčanie vo vami zvolených priestoroch
- Vaša možnosť zahrať si vo filme
+ predchádzajúce odmeny

7 000 euro
- Uvedenie vášho mena v úvodnych titulkoch filmu a vo filmovej databáze IMDb ako výkonného producenta/EXECUTIVE PRODUCER
- Vaše meno na plagáte filmu
- Logo vašej spoločnosti v úvodných a záverečných titulkoch a na plagáte k filmu
- Umiestnenie vašich produktov vo filme a natáčanie vo vami zvolených priestoroch
- Vaša možnost zahrať si vo filme
- Váš výber kto bude vo filme účinkovať (z okruhu vašich známych alebo priateľov podľa vhodnosti úlohy)
+ predchádajúce odmeny

PRE PRODUKCIU CELOVEČERNÉHO FILMU IDE SKUTOČNE O MINIMÁLNY ROZPOČET. PRIPOJTE SA K NEMU A PODPORTE HO AKOUKOĽVEK FORMOU.

ĎAKUJEME.