Kontakt

Robert Fiľo

Réžia a scenár

Telefón: +421 949 447 741

E-mail: robertfilo@wideroadfilms.eu

Stanislava Karabinošová

Produkcia

E-mail: production@wideroadfilms.eu

V prípade, že nás chcete podporiť v ďalšej produkcii nezávislých filmov, môžete tak urobiť formou darovania finančných alebo iných prostriedkov, prípadne poskytnutím priestorov, zapožičaním rekvizít alebo iných materiálov potrebných k výrobe filmu.

Bankové spojenie:

mBank S.A., Slovensko

IBAN: SK31 8360 5207 0042 0620 8964

Facebook: Wide Road Films

YouTube Channel: Wide Road Films

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU V RÁMCI OPERAĆNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE: Európsky sociálny fond

Galeria

Kontakt

Wide Road Films

Adresa: Letná 16, 091 01 Stropkov
Telefón: +421 949 447741
E-mail: production@wideroadfilms.eu
IČO: 50976605
Web:www.wideroadfilms.eu

Wide Road Films