Video a reklama

Audiovizuálna reklama je v súčasnej dobe jednou z najviac sa rozvývajúcich sa oblastí.

Produktové video je spôsobom ako uviesť nový produkt alebo službu na trh. Ponúka možnost ako odlíšiť a dať novovzniknutym produktom a službám atraktívnejšiu obchodnú príležitosť. Pri tvorbe reklamy používame najnovšie metódy tvorby, samozrejmosťou je používanie svetiel, premyslené plánovanie, priebežná komunikácia so zákazníkom a zmysel pre detail.

Firemné video vám pomôže odprezentovať firmu v inej rovine. Odprezentuje vás na veľtrhoch, na stránke povie návštevníkom dynamickou formou, čo vaša firma ponúka a vyrába.

Reklamný spot - pripravíme pre vás na mieru reklamný spot vhodný do televízneho vysielania a ako reklama na internet.

Produkcia eventových videí - zaznamenáme pre vás najdôležitejšie udalosti dňa na vašich firemných podujatiach.

Videoklipy - pre hudobné skupiny a interpretov ponúkame tvorbu originálnych videoklipov.

Galeria

Kontakt

Robert Fiľo

Adresa: Letná 16, 091 01 Stropkov
Telefón: +421 949 447741
E-mail: video@wideroadfilms.eu
IČO: 50976605
Web:www.wideroadfilms.eu

Wide Road Films